Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerealiseerd.
Toch bestaat altijd  dat mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop
van tijd verouderd of niet meer juist is.

LLT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten
die worden genomen op basis van deze website. Alle intellectuele
eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal
op deze website komen uitsluitend toe aan LLT.

Behoudens de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen,
mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LLT.

© 2012 LLT Lasbedrijf